Cần phải vệ sinh và phun khử trùng tại nơi ở và nơi làm việc để ngăn ngừa dịch bệnh

Cần phải vệ sinh và phun khử trùng tại nơi ở và nơi làm việc để ngăn ngừa dịch bệnh 30 Nov

Bài viết khác

LIÊN HỆ

Côn trùng 0896674089
Vệ sinh 0347951595